Đột dập hơi 18 dao

  • Chức năng đột dập 15 dao
  • Đa năng dùng được cho nhiều việc

Description

Công dụng của đột dập hơi

1.Đột cánh cựa sổ xingfa
2. Đột thanh trượt đa điểm
3. Đôt khung bao cửa sổ 2 vít , khung bao cửa đi bản lớn
4. Đột khung,cánh cửa hệ 55 vát cạnh
5. Đột cánh,khung bao cửa đi xingfa
6. Đột cánh cửa lùa 55
7. Đột cánh cựa đi topal
8. Đột ốp lùa 55 bản nhỏ
9. Đột bánh xe cánh cửa lùa 55
10. Đột chốt sập cánh cửa lùa 55 bản lớn
11. Đột khe thoát nước khung bao
12. Đột khung bao cửa topal
13. Đôt khung bao vách kính, khung bao cửa lùa 55
14. Đột ốp cánh cửa lùa 55 bản lớn
15. Đột gân ổ khóa

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đột dập hơi 18 dao”

Your email address will not be published.